نمایشگاه کتاب تبریز ۱۳۹۸

با تشکر از دست‌اندرکاران برگزاری #نمایشگاه_کتاب_تبربز
جهت حمایت از #کتابفروشان_محله
#نشر_موغام در #نمایشگاه_کتاب_تبربز شرکت نخواهد کرد.