پرفروش ترين كتاب هاي عمومي طرح پاييزه خانه كتاب


پرفروش ترين كتاب هاي عمومي طرح پاييزه خانه كتاب

 1. «ملت عشق»ترجمه ارسلان فصيحي از انتشارات ققنوس
 2.  «انسان خردمند:تاريخ مختصر بشر» ترجمه نيك گرگين از انتشارات فرهنگ نشر نوين
 3.  «خودت باش دختر:از باور كردن دروغ هايي كه درباره تان گفته مي شود دست برداريد تا تبديل به همان كسي شويد كه واقعا هستيد» ترجمه هديه جامعي از انتشارات كتاب كوله پشتي
 4. «جزء از كل»ترجمه پيمان خاكسار از انتشارات چشمه
 5. «انسان خداگونه:تاريخ مختصر آينده» ترجمه زهرا عالي از فرهنگ نشر نو
 6.  «من پيش از تو»ترجمه مريم مفتاحي از انتشارات آموت
 7.  «دختري كه رهايش كردي» ترجمه كتايون اسماعيلي از انتشارات ميلكان
 8.  «هنر شفاف انديشيدن» ترجمه عادل فردوسي پور، علي شهروز ستوده، بهزاد توكلي نيشابوري از انتشارات چشمه
 9.  «هنر خوب زندگي كردن» ترجمه عادل فردوسي پور، علي شهروز ستوده، بهزاد توكلي نيشابوري از انتشارات چشم
 10. ، «دنياي سوفي:داستاني درباره تاريخ فلسفه» ترجمه حسن كامشاد از انتشارات نيلوفر
 11.  «يادت باشد» نوشته محمدرسول ملاحسني از انتشارات شهيد كاظمي
 12.  «سمفوني مردگان» نوشته عباس معروفي از انتشارات ققنوس
 13.  «مغني الفقيه صرف جامع كاربردي»نوشته مصطفي جمالي از انتشارات دارالفكر
 14.  «سربلند» نوشته محمدعلي جعفري از انتشارات شهيد كاظمي
 15.  «مغني الفقيه:علم نحو با مباني فقهاي شيعه» نوشته مصطفي جمالي از انتشارات دارالفكر
 16.  «قهوه سرد آقاي نويسنده»نوشته روزبه معين از انتشارات نيماژ
 17.  «چشم هايش» نوشته بزرگ علوي از موسسه انتشارات نگاه
 18.  «جاي خالي سلوچ» نوشته محمود دولت‌آبادي از نشر چشمه
 19.  «سال بلوا» نوشته عباس معروفي از انتشارات ققنوس
 20.  «يك عاشقانه‌ي آرام» نوشته نادر ابراهيمي از انتشارات روزبهان