نگاه نو- شماره  118

آخرین شماره نشریه نگاه نو- شماره118- تابستان 1397 با بخش ویژه دویستمین زادروز کارل  مارکس به قیمت 25000 تومان و با تیراژ 4600 نسخه منتشر شده است.

معرفی آخرین شماره در سایت نگاه نو
تبریک و تبریک اصلی اینجاست که آنقدر از خود مطمئن هستند که نه تنها تیراژ که بیلان مالی مجله را هم منتشر کرده‌اند.

 این کار جرات می‌خواهد و شهامت.

مطالب این شماره به قرار زیر است:

• نامه سردبیر به خوانندگان

• نامه به سردبیر

• بخش ویژه
• مارکس در روزگار حاضر ¤ اریک هابسبام/ محسن قائم‌مقامی
• مهم‌ترین منابع دربارۀ مارکس و مارکسیسم، گفت‌وگوی نایجل واربرتن با ترِل کارور ¤ ترجمة محمد غفاری
• ماركس و تاريخ: فلسفة تاريخ يا جامعه‌شناسى تاريخى؟ ¤ نادر انتخابی

• مارکس و دین و ماجرای افیون توده‌ها ¤ علی امینی نجفی
• انقلاب یا انحطاط؟ تأملاتی در باب گذار از شیوه‌های تولید، به مناسبت دویست سالگی مارکس ¤ سمیر امین/ محمد دهقانی
• میراث مارکس در آیینۀ سرمایه ¤ محمد مالجو
• مارکس در قبیلة ما ¤ یاشار دارالشفاء
• از سوسیالیسم چه مانده است؟ ¤ لشک کولاکوفسکی/ محسن قائم‌مقامی
• گاه‌شمار زندگی و آثار کارل مارکس (1818-1883) ¤ ترجمة یاشار دارالشفاء

مقاله‌ها
• توسعه، نظام تدبیر، مدیریت تغییر، نگاه به آینده ¤ بایزید مردوخی
• برچیده باد سلطنت! جنبش جمهوری‌خواهی ۲۵-۲۸ مرداد ۱۳۳۲¤ سیاوش رنجبر دائمی
• شعر چیست؟ حافظ کیست؟ ¤ رضا قنادان

نقد و نظر
• دربارة تصحیح تازة مثنوی و مقالة دکتر محمد دهقانی در نگاه‌نو 117 ¤ محمدعلی موحد
• شیوة درست‌خوانی و درست‌یابی شعر حافظ ¤ بهاءالدین خرمشاهی
• روشنفکری: وارستگی و شفقت. پاسخ به فخرالدین عظیمی ¤ مصطفی ملکیان

داستان
• کیف سیاه ¤ جمال میرصادقی

رویدادها و گزارش‌ها
• عزت‌الله انتظامی: از تئاتر تا سینما ¤ غلامرضا صراف
• پنجاه سال جایزة بوکر ¤ علیرضا آبیز
• ناخدای آرامش در حضور خورشید ¤ مهدی خاتمی
• نایپل و من ¤  مهدی غبرایی
• مرگ اندیشمند اقتصاد سیاسی: سمیر امین (1931-2018) ¤  احمد سیف
• به یاد احسان یارشاطر (1299-1397)
• مرگ در غربت: به یاد دکتر رضا قنادان (1319-1397) ¤  سایه اقتصادی‌نیا

کتاب، کاریکاتور
• تازه‌های کتاب ¤ بهنام تهرانی
• نبض امروز ¤ حسن كريم‌زاده
• انتقاد کتاب 28 ¤ سایه اقتصادی‌نیا، زری سترده، یزدان منصوریان، آفتاب میرزائی، حسن هاشمی میناباد، امیرعلی نجومیان، ‌آرمان نهچیری