نمایشگاه کتاب تبریز-1397 – تکمیلی


نمایشگاه کتاب تبریز-1397 – تکمیلی

 

 

کاش واقعیت بیشتر به آمال و آرزوهای ما نزدیک می‌شد.
می خواستم در نمایشگاه سال 1397 فقط معرفی کتاب باشد/ بدون فروش
اما شرایط و قوانین طوری چیده شد که مجبور به فروش شدم.
پس امسال نیز علیرغم تمایلم، در نمایشگاه تبریز فروش هم خواهیم داشت.
تحفیف‌های فروش در سایت های فروش ای بوک و فروش پستی نیز خواهد بود.