تخفیف تابستانه کتابفروشی‌ها


تخفیف تابستانه کتابفروشی‌ها

کتابفروشی‌های ایران از 30 تیر ماه 1397 تا 12 مرداد 1397، کلیه کتابهارا با تخفیف 20% به بالاعرضه خواهند نمود.

کتاب‌های نشر موغام در کتابفروشیهای آن لاین و ای‌بوک در این فاصله با تخفیف ویژه ارائه خواهند شد.