فروش آمازون و در آمد مولفان در ماه سپتامبر 2107


فروش آمازون و در آمد مولفان در ماه سپتامبر 2107
فروش کتاب الکترونیکی آثار مولفان در 12 ماه گذشته جمعا 200 میلیون دلار، بوده که در ماه سپتامبر رشد 20% داشته است.

مطابق اعلامشرکت آمازون، در ماه سپتامبر فروش شرکت آمازون از طریق نشر مستقیم آثار الکترونیک مولفان KDP به 19.5 ملیون دلار ( حدود 78 میلیارد تومان – روزانه 2.6 ملیارد تومان ) رسید.
فروش کتاب الکترونیکی آثار مولفان در 12 ماه گذشته جمعا 200 میلیون دلار، بوده که در ماه سپتامبر رشد 20% داشته است.
قابل توجه اهل کتاب!
شرکت آمازون فعلا زبان‌های فارسی و ترکی را پشتیبانی نمی‌کند.