فروست اسطوره شناسی‌ها


فروست اسطوره شناسی‌ها

فروست
فَروَست یا سری (به انگلیسی: series) عبارت است از مجموعه‌ای از آثار و به ویژه کتاب‌های مستقل که از نظر موضوع یا سایر جهات با هم نوعی وابستگی دارند و به دنبال هم و به وسیلهٔ یک ناشر و به یک شکل انتشار می‌یابند. همهٔ آثار یک فروست دارای عنوانی عمومی هستند که بالای صفحه عنوان، صفحهٔ نیم‌عنوان یا روی جلد نوشته می‌شود.

نشر موغام چندین فروست تدارک دیده است که به تدریج با آماده شدن یک یا چند جلد از هر فروست، اطلاع رسانی در خصوص آن و هدفش.
توضیح داده خواهد شد:

3- فروست اسطوره شناسی ها
از این فروست تاکنون 4 کتاب منتشر شده است.

اسطوره و اسطوره‌شناسی به روایت ماکس مولر

 

اسطوره واسطوره‌شناسی به روایت ژرژدومزیل

 

اسطوره و اسطوره‌شناسی نزد جوزف کمبل

اسطوره و اسطوره‌شناسی به روایت نورتروب فرای

ا

تمام