حضور در نمایشگاه کتاب تهران 1397


حضور در نمایشگاه کتاب تهران 1397

از اینستاگرام آقای مجید جلیسه

بیش از یک هفته است که انتشارات قطره برای حمایت از کتابفروشی‌ها انصراف خود ، از حضور در نمایشگاه را اعلام کرده است. همه
واکنش‌ها را در فضای
مجازی و حقیقی بررسی کردم و  البته استنتاج‌های جالبی نمودم که بماند برای بعد
هرچند این انصراف تنها ماند و تنها و تنها و تنها یک قطره بود که به نمایشگاه نیامد
اما همین یک قطره ، شاید کتابفروشان این سرزمین را امیدوارتر کرد برای تلاش به بقا
من نیز خوشحالم، خوشحال از اینکه طی یکی دو سال اخیر نگاه‌ها به هزینه فایده نمایشگاه بین المللی کتاب و نمایشگاه های استانی و نمایشگاه های گاه و بی وقت دیگر جلب شده و از مدیران و مسولان گرفته تا ناشران و کتابفروشان و از همه مهمتر خریداران به این فکر میکنند که آیا تعریف واقعی نمایشگاه این است؟
آیا کارکرد نمایشگاه بدین شکل است؟
آیا کتابفروشان از برگزاری نمایشگاه آسیب می‌بینند؟
آیا بقای کتابفروشان به تعطیلی نمایشگاه‌های فروشگاهی ارتباطی دارد؟
و بسیاری از سوالات دیگر
نه اینکه جمعیتی در پی جمع کردن نمایشگاه و یا اصلاح روندهای موجود باشند ! خیر
همینکه در کنج خلوت خود و یا در جمع‌های صمیمی و دوستانه با خود صحبت میکنند که این همه هزینه برای برگزاری نمایشگاه‌های کتاب آنهم
بعد از ۳۰ سال آیا به نفع نشر و کتاب و کتابخوانی بوده است یا خیر؟!

شر_موغام با پاسداشت اقدام بجای #نشر_قطره، ضمن حضور در#نمایشگاه_کتاب_تهران، فقط به معرفی کتاب‌های خود پرداخته و فروش# نخواهد داشت.
این کار در راستای حمایت از #کتابفروشان صورت می‌گیرد.