تخفیف فروش درکتاب‌فروشی‌ها در طی نمایشگاه کتاب تبریز


تخفیف فروش درکتاب‌فروشی‌ها در طی نمایشگاه کتاب تبریز

نشر موغام در راستای ترویج کتاب‌خوانی و کتاب‌خریدن و حمایت از کتابفروشی‌های شهر، در زمان برگزاری نمایشگاه کتاب تبریز
. کتاب‌های خود را با 20% تخفیف در کتاب‌فروشی‌های تبریز ، عرضه می‌نماید.

کتابفروشی های :
– 3556001دهخدا
– سپهر
– 35571585حامد
– 33379717شهر کتاب
– 09146564733  بیتک ائوی
09149055465کتابفروشی موزه آذربایجان
3555393اختر
– 35561961انتشارت شایسته
– 04525225590کتابفروشی دنیز مشکین شهر