تخفیف ویژه به مناسبت نمایشاه کتاب تبریز


تخفیف ویژه به مناسبت نمایشاه کتاب تبریز

به مناسبت نمایشگاه کتاب تبریز، کتاب‌های موغام در سایت های

ایسام

و

بامیلو

با تخفیف ویژه 20% برای کلیه کتب عرضه می‌گردد.