نیمه اول فروردین 1396 کتابفروشی سپهر

هادي طباطبايي

فقيهان و انقلاب ايران ( یک نسل پس از آيت الله العظمي بروجردي)

چاپ 1395

392صفحه

28،000 تومان

9789642141395


نیمه اول فروردین 1396