نیما رحیمی- هیچ نامت نمی دهم-شعر معاصر ایران

هیچ نامت نمی دهم

20،000 ریال

فارسی

978-600-92878-0-2


نیما رحیمی- هیچ نامت نمی دهم-شعر معاصر ایران

فهرست

مرگ جوانه

وحشت

خانه‌هاي سرد

ساعت قبر

جهاد انقلابي

پرواز

تلفيق

ايستگاه پنج‌شنبه

دو همسفر

رقصِ بر دار

سايه‌ي پنهان

عشق گرسنه

لاك و خون

تسلسل

ما نيز روزگاري

تابوت

گور مثلث

بهمن سرد

كتيبه‌هاي دروغ

سهم به عدل

خائن

به سيدعلي صالحي

دست خون

من در بيان دوست تو را دارم الكنم

سرنوشت