هفته اول آذر ماه 1396- مشکین‌شهر- دنیز:  فلسفه / :  دنیای سوفی / :  فلسفه/    یوستین گردر

   حسن کامشاد / :   نیلوفر / :  رقعی / :  ۱۳۹۵/ :  ۱۶ / :  نرم /  :  ۶۰۷ / :  ۲۶۰,۰۰۰ ریال

دنیای سوفی

:  نقد ادبی / :  درآمدی بر ادبیات داستانی معاصر جمهوری آذربایجان / / :  داستان های ترکی آذربایجانی قرن 19 20 نقد و تفسیر /    جمعی از نویسندگان /    صمد رحمانی خیاوی / :   نشر دنیای نو / :  رقعي
:  ۱۳۹۵ / :  ۱ / :  سخت / :  ۳۸۶ / :  ۲۲۵,۰۰۰ ریال