فروش نسخه چاپی کتابهای نشر موغام


فروش نسخه چاپی کتابهای نشر موغام

به دلیل مشکل پیش آمده در سایت
ketab.ir
فروش کتابهای چاپی موغام از طریق کتابفروشی ها و مراکز پخش و سایتهای
http://esam.ir/store/storeFirst.aspx?Num=37629
و
https://www.tashil.com/fa/marketplace/seller/profile/mugham-pub
انجام خواهد گرفت.