فروش نسخه چاپی کتابهای نشر موغام با 20% تخفیف به مناسبت طرح نوروزه خانه کتاب


فروش نسخه چاپی کتابهای نشر موغام با 20% تخفیف به مناسبت طرح نوروزه خانه کتاب

به دلیل مشکل پیش آمده در سایت

ketab.ir
فروش کتابهای چاپی موغام از طریق کتابفروشی ها و مراکز پخش و سایتهای
http://esam.ir/store/storeFirst.aspx?Num=37629
و
https://www.tashil.com/fa/marketplace/seller/profile/mugham-pub

تا پایان روز 13 فروردین ماه 1397 با 20% تخفیف

انجام خواهد گرفت.