جلسه اتحادیه ناشران استان


جلسه اتحادیه ناشران استان
شنبه هفته بعد، ۱۸ خرداد ۱۳۹۸،

جلسه اتحادیه ناشران استان است.
هر گونه پیشنهاد، انتقاد، پیام از ناشران استان یا دستگاه‌های نظارتی و ارشاد تا حد مقدور منعکس خواهد شد.
منتظر نظراتتان
Info@mugham-pub.com

یا در این پست، کامنت بذارید