توزیع و فروش محصولات نشر موغام


 توزیع و فروش محصولات نشر موغام 
نشر موغام در راستای رویکرد تخصصی به موضوع نشر و فروش ، تصمیم دارد فروش خود را علاوه بر کانالهای رایج پخش  و کتابفروشی‌ها از
.
طریق سایتها و فروشگاهای مجازینیز توزیع نماید.

کتاب‌های موغام از طریق فروشگاه‌های اینترنتی زیر توزیع شده و به
فروش میرسند:

بامیلو

ایسام

تسهیل