ارتباط با نشر

آدرس :تبریز- چای کنار- نرسیده به آبرسان- روبروی پل سنگی- جنب ساختمان کوثر- پلاک 255- طبقه دوم

کارگاه نشر: تبریز- دیزل آباد- جاده درمن دیزل- کوچه سیلو- پلاک 336

تلفن ۰۴۱۱ -۴۷۸۱۹۷۰

انتشارات: ۰۹۱۴۱۱۵۱۲۲۳

info@mugham-pub.com

mugham.pub@gmail.com