تقاضای کمک هلال احمر


تقاضای کمک هلال احمر

 

 

✴️توئیت جمعیت هلال احمر:

گمیشان اکنون در محاصره آب است و تنها امداد هوایی ممکن است.
سیل خسارات زیادی به بار آورده برای همین از مردم تقاضای کمک کردیم