تسلیت به مردم کردستان


 

تسلیت به مردم کردستان به خاطر حادثه آتش سوزی کامبون و جان باختن 15 تن از هموطنان