تخفیف ویژه به مناسبت سالروز صمد بهرنگی


تخفیف ویژه به مناسبت سالروز صمد بهرنگی

به مناسبت سالروز صمد بهرنگی، کتاب یادمان صمد ، به مدت دو هفته با تخفیف ویژه ۲۰٪در فروشگاه
esam.ir
و کتابفروشی های تبریز ارائه می شود.