تخفیف ویژه به مناسبت سالروز تولد علی اشرف درویشیان


تخفیف ویژه به مناسبت سالروز تولد علی اشرف  درویشیان
به مناسبت سالروز تولد علی اشرف درویشیان، کتاب‌های منتشره ایشان توسط موغام، به مدت دو هفته با تخفیف ویژه 50% در فروشگاه
esam.ir
و کتابفروشی های تبریز ارائه می شود.