ایوب آقاخانی زندگی و آثار


ایوب آقاخانی

 

 

 

ایوب آقاخانی

نمایشنامه های معاصر. نسل سوم تئاتر. ایوب آقاخانی

ایوب آقاخانی (زاده ۱ آبان ۱۳۵۴ در تبریز) نمایشنامهپ نویس، کارگردان و بازیگر تئاترایرانی است.آثار

دو نمایشنامه

عصر دیروز- ایوب آقاخانی

عصر امروز- ایوب آقاخانی

مکاشفه موخر

سه نمایشنامه اقتباسی -ایوب آقاخانی